[email protected] 0086-17317571902

pjesët rezervë të platformës së pezulluar

Duke punuar në lartësi të mëdha kërkon zgjidhjen më të besueshme të qasjes. Sistemi SUCCESS i suspenduar i platformave lejon sigurinë në nivelin më të lartë. Platformat e suspenduara, çatitë e çatisë së aluminit dhe ngritësit së bashku ofrojnë mundësi të pashembullta dhe mbi të gjitha nivelin më të lartë të sigurisë. Kështu që punoni pa kujdes dhe plot besim.

Pjesët rezervë të platformës sonë të pezulluar përfshijnë: kutinë e kontrollit elektrik, ngritësin e tërheqjes elektrike, bllokun e sigurisë etj